CZECH KEYBOARD ACADEMY

KURZY ELEKTRONICKÝCH KLÁVES 

Odkud jsem?

Pocházím původně z jihomoravského města Znojmo.
Někdy v sedmi letech mě moje maminka přivedla k soukromému učiteli klavíru a od té doby se trpělivě snažila
se mnou denně cvičit, a to i když sama nikdy na žádný hudební nástroj nehrála.
A že to někdy měla se mnou hodně těžké…

Asi v jedenácti letech jsem úplnou náhodou viděla vystoupení akordeonového souboru a druhá moje láska byla na světě!
Od té doby jsem chodila na ZUŠ Znojmo nejen na akordeon,
ale také i na sólový zpěv.

Účinkovala jsem ve spoustě různých formacích, komorních uskupeních, sboru, kapelách, orchestrech všech různých žánrů.

Sama jsem se učila hrát také na klávesy, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a také např. mandolínu či kytaru.
Později jsem navštěvovala hodiny populárního zpěvu
u soukromého pedagoga.

A co dál?

Vystudovala jsem čtyřleté gymnázium ve Znojmě,
ale stejně mě to stále táhlo k hudbě.
Akordeon mě prostě lákal víc než nějaká vysoká škola. Odešla jsem tedy studovat obor akordeon
na konzervatoř v Českých Budějovicích.
Toto město se mi doslova stalo osudným,
protože jsem zde získala skvělou práci na ZUŠ.
I když jsem nakonec dostudovala akordeon
5. a 6. ročník dálkově v Teplicích,
v Českých Budějovicích jsem už zůstala.

A moje pracovní kariéra?

Pracovala jsem 17 let jako pedagog na Druhé SZUŠ
v Českých Budějovicích, kde jsem vyučovala klávesy, akordeon, klavír, komorní a souborovou hru a dlouhá léta
jsem se věnovala klavírní korepetici dechového oddělení.

Poté co jsem pouze přechodně jeden rok působila na První SZUŠ jsem založila v roce 2016 vlastní soukromou školu
Soukromou základní uměleckou školu SOLIS s.r.o.,
která je od roku 2018 zapsána do rejstříku škol MŠMT ČR.

Za svoji pedagogickou kariéru jsem vychovala spoustu žáků nejen na elektronické klávesy a s mnohými jsem se zúčastnila soutěží od krajských až po celostátní kola, také mezinárodních soutěží a různých přehlídek.

Získala jsem několik cen za vynikající přípravu žáků
a byla jsem pozvána do porot soutěží od okresních
až po mezinárodní úrovně.

Naposledy jsem měla tu čest být v porotě ústředního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na EKN v Kroměříži (2019)
a na Zimní olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech (2020).

V roce 2019 jsem byla zvolena svými kolegy klávesáky předsedkyní krajské umělecké rady EKN za Jihočeský kraj.

Od roku 2020 pořádám online přehlídku EKN s názvem Jihočeské klávesy, která je určena pro všechny zájemce
každého věku a úrovně.

A klávesy?

Ke klávesám jsem přičichla již někdy kolem puberty, ale plně jsem se jim začala věnovat až po nástupu
na Druhou SZUŠ, kde jsem do úvazku dostala
kromě akordeonu právě elektronické klávesy.

Samozřejmě, že v té době jsem o nich nevěděla
téměř nic. Jen to, že to má nějaké zvuky,
možná nějaké doprovody. Jenže co dál?

Začala jsem jezdit na různé akce, semináře, soutěže
a přehlídky (Lhenické klávesy, Karviná apod).
A v úplném šoku jsem sledovala, co všechno se dá udělat a co všechno tento nástroj umí a já ne!

Příštích 20 let jsem se učila od těch nejlepších osobností z celé republiky (Martina Krejčí,
Bob Zika, Michal Tomek, Eduard Spáčil
a spousta dalších… ).

Když na plzeňské konzervatoři otevřeli studium EKN, v podstatě jsem moc neváhala.
Byla to jasná volba! A i když bylo velmi náročné skloubit práci na plný úvazek a dálkové studium dalšího oboru, studovala jsem od roku 2014
do roku 2020 obor elektronické klávesy na konzervatoři v Plzni u prof. Eduarda Spáčila.

Co je to Czech Keyboard Academy?

V roce 2022 jsem založila Czech Keyboard Academy
a v rámci ní vznikly zatím dva kurzy pro pedagogy EKN.

Beru jako své poslání pomáhat pedagogům ZUŠ,
kteří mají v úvazku elektronické klávesy
a (stejně jako já na začátku) neví, co vše se dá
s tímto nástrojem dělat.

Jsou někdy zoufalí, jejich žáci znají více technikálií než oni sami, neumí si poradit, když něco nefunguje, jak potřebují,
jsou rozčarovaní, když někde na soutěži vidí žáky jiných,
jak využívají možnosti nástroje, o kterých ani nevěděli,
že existují…

Všem těmto učitelům chci pomoci naučit se s nástrojem pracovat, nebát se experimentovat, aranžovat,
zkoušet nové a nové věci.

Pro učitele EKN je totiž velmi důležité se stále vzdělávat!

V žádném případě se nechci stavět do role někoho,
kdo ví vše a umí vše. Protože nevím a neumím ještě zdaleka vše. A asi nikdy ani nebudu. Přesto se snažím předat své znalosti dál. Svojí formou a svým lidským způsobem.

Jaké další vzdělávací akce Czech Keyboard Academy pořádá?

Kromě kurzů, seminářů a webinářů pro pedagogy EKN, a také Klubu klávesáků nebo individuálních konzultací, se věnuji vzdělávání i ostatních pedagogů s dalšími tématy.

Jedním z témat jsou workshopy na téma Autorské právo na ZUŠ. Tomuto tématu jsem věnovala svoji absolvenstkou práci při studiu elektronických kláves na plzeňské konzervatoři, kterou jsem na výbornou obhájila v květnu 2020.

Dalším tématem byly workshopy na téma Komplexní příprava pedagoga a žáka na soutěž, kde jsem čerpala ze své absolventské práce na téma BOZP ve vztahu k žákům v ZUŠ, kterou jsem obhájila při ukončení studia Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v roce 2013.

Další workshop se týkal tématu Slovní hodnocení soutěže.

Jelikož se již léta věnuji také seberozvoji, práci na nastavení mysli, různým technikám práce se stresem a trémou, nově nabízím také workshopy na téma Techniky pro efektivní zvládání stresu.

Kromě několika sebe rozvojových kurzů se již 2 roky věnuji technice EFT (Technika emoční svobody), která je založena na uvolnění energetického proudění v těle poťukáváním na určité body. Prošla jsem certifikovaným online kurzem EFT pro mentorky (1. – 3. stupeň EFT). Nyní se účastním 4. stupně – EFT Mastermind, kde procházím praxí a mohu již plně poskytovat konzultace v tomto oboru.

Czech Keyboard Academy

Czech Keyboard Academy

vznikla pod hlavičkou

Soukromé základní umělecké školy SOLIS s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01

České Budějovice

IČO: 05409462

Martina Šobová – jednatelka a ředitelka školy

www.szussolis.cz