CZECH KEYBOARD ACADEMY

KURZ EKN 2023

Online kurz elektronických kláves pro pedagogy ZUŠ

Termíny workshopů a zpětných vazeb

Workshopy

Čtvrtek

20. 7. 2023

ve 20 hod.

Úvodní workshop

Pondělí

7. 8. 2023

ve 20 hod.

Úvod do metodiky EKN

Úterý

22. 8. 2023

ve 20 hod.

Metodika EKN /

Zařazení, rozdělení a historie EKN

Čtvrtek

7. 9. 2023

ve 20 hod.

Metodika EKN /

Práce s funkcemi EKN
(VOICE, STYLE) v aranži skladby

Úterý

3. 10. 2023

ve 20 hod.

Metodika EKN /

Výuka začínajícího žáka

Pondělí

16. 10. 2023

ve 20 hod.

Metodika EKN /

Jak vybrat zajímavý repertoár

Úterý

27. 11. 2023

ve 20 hod.

/ v náhradním termínu

společně s Klubem klávesáků/

Úterý

15. 2. 2024

ve 20.30 hod.

Organizace Kurzu EKN 2023 /

únor – duben 2024

Úterý

5. 3. 2024

ve 20.30 hod.

Metodika EKN /

Použití dalších funkcí EKN v aranži skladby

Úterý

17. 4. 2024

ve 20.30 hod.

Metodika EKN /

Hra na EKN v různých uskupeních

Středa

8. 5. 2024

ve 20.30 hod.

Závěrečný workshop kurzu

Zpětné vazby na úkoly

Čtvrtek

14. 9. 2023

ve 20 hod.

I. část

Pondělí

9.10. 2023

ve 20 hod.

II. část

Úterý

24. 10. 2023

ve 20 hod.

I. část

Úterý

31. 10. 2023

ve 20 hod.

II. část

Úterý

28. 11. 2023

ve 20 hod.

I. část

Středa

06. 12. 2023

ve 20 hod.

II. část

Úterý

20. 2. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 5

Úterý

27. 2. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 2 / 3. část

Úterý

12. 3. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 3 / 3. část

Úterý

9. 4. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 4 / 3. část

Pondělí

15. 4. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 6

Pondělí

22. 4. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 7 

Pondělí

6. 5. 2024

ve 20.30 hod.

na úkol 8 / 1. část

Czech Keyboard Academy

Czech Keyboard Academy

vznikla pod hlavičkou

Soukromé základní umělecké školy SOLIS s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01

České Budějovice

IČO: 05409462

Martina Šobová – jednatelka a ředitelka školy

www.szussolis.cz